Yhteystiedot

Matti Hökkä
90500 OULU
p. 0400 583912
matti.hokka
@mail.suomi.net

Uusimmat kirjoitukset

Moraalifilosofia / Hyveet

Torstai 1.11.2012 klo 14:43

Satuin kuulemaan ja kuuntelinkin n. viikko sitten ´kaikki pääsevät taivaaseen´- kirjan kirjoittaneen Antti Kylliäisen haastattelun radio suomessa. ( Haastattelu löytynee vieläkin yle areenan sivuilta.) Hän oli kirjoittanut uuden kirjan työelämän tämän päivän haasteista. Siinä hän peräänkuulutti hyveitä. Hän kertoi, että häneen oli tehnyt suuren vaikutuksen 2300 vuotta sitten eläneen Aristoteleen ajatukset ja se, että ihminen ei ole muuttunut nimeksikään yli 2000 vuoden aikana.

Yhdessä asiassa Aristoteleen ajatukset eivät kävisi tähän päivään - naisten asemaan suhtautumisessa. Aristoteleskin ajatteli, että sen ajan hallitsijoita olivat miehet. Silloin naista pidettiin epäluotettavana ja häilyvänä ja ei millään lailla luotettavana. Sain sen käsityksen, että kaikilta muilta osin Kylliäinen piti Aristotelestä hyvinkin valistuneena ihmisenä ja hyvänä esimerkkinä tämänkin päivän ihmiselle - jopa työelämään sovellettuna. Kylliäinen oli kirjoittanut uuden kirjan: " Paksunankaisuudesta suurisieluisuuteen."

Vikipedia määrittelee hyveen näin: " Hyve on eettisesti ja moraalisesti arvokas luonteenpiirre. Hyve oli keskeinen käsite antiikin moraalifisosfiassa eli etiikassa. Hyveen vastakohta on pahe. Antiikin Kreikan neljä hyvettä olivat: käytännöllinen viisaus, rohkeus, oikeamielisyys ja kohtuullisuus. Hyve-etiikka tarkastelee ihmisen elämää kokonaisuutena. Se kysyy, ´miten ihmisen tulisi elää´ja vastaa: ´kehittämällä hyveitä´. Hyve-etiikka korostaa eettisen motivaation merkitystä, hyveet toimivat myös vaikuttimina." Näin vikipedia määrittelee hyveen.

On hyvä kun hyveet nostetaan esille. Jäin miettimään muutamaa asiaa. Miten mahdollista, että vieläkään ei kukaan ns. ´täyspäinen´ole yrittänyt selvittää, ottaa todesta ja koettaa soveltaa Jeesuksen opetuksia tähän päivään. Jeesus opetti nimenomaan luonteen kasvua, ei mekanistista luoteenpiirteitten harjoittamista, (kuten hyve-etiikka opettaa). Hänellä oli kyllä loistava moraalifilosofia joka kestää tarkastelun ja soisin, että sitä otettaisiin esille enemmänkin yleiseen keskusteluun.

Vaatii vain hieman vaivannäköä ottaa selville Jeesuksen opetusten ydinsanoma. Ei ehkä huomata sitä, että Jeesuksella oli uskonto, ja hän opetti uskontoa, joka voidaan myös elää todeksi. Kävi kuitenkin niin, että heti hänen kuolemansa jälkeen Jeesuksesta tehtiin uskonto. Kristinusko on uskonto Jeesuksesta Paavalin mukaan jossa kuoleman voittamisesta tehtiin pääsisältö. Muutenkin koko Jeesus mystisoitiin ja hetkessä unohdettiin lähes kaikki hänen elinaikanaan opettamat opetukset

Minulla on sellainen käsitys, että koko länsimainen etiikka oikeastaan perustuu Jeesuksen vuorisaarnan opetuksiin. Toivoisin keskustelua jossa kiihkottomasti uskallettaisiin nostaa Jeesus ja hänen opetuksensa esille ja miettiä mitä ne tänä päivänä merkitsevät itse kullekin. Jeesus nimenomaan nosti naisen aseman sille kuuluvaan arvoonsa. Tätä ennen naisella oli perheessä lähinnä huonekaluun rinnastettava arvo. Monia muitakin arvoja hän nosti aivan uusiin sfääreihin - mm. lapset hän nosti arvoon arvaamattomaan monissa vertauksissaan.

Kommentoi kirjoitusta. Avainsanat: moraalifilosofia, etiikka, Aristoteles, Jeesus, hyveet