Yhteystiedot

Matti Hökkä
90500 OULU
p. 0400 583912
matti.hokka
@mail.suomi.net

Uusimmat kirjoitukset

Moraalifilosofia / Hyveet

Torstai 1.11.2012 klo 14:43

Satuin kuulemaan ja kuuntelinkin n. viikko sitten ´kaikki pääsevät taivaaseen´- kirjan kirjoittaneen Antti Kylliäisen haastattelun radio suomessa. ( Haastattelu löytynee vieläkin yle areenan sivuilta.) Hän oli kirjoittanut uuden kirjan työelämän tämän päivän haasteista. Siinä hän peräänkuulutti hyveitä. Hän kertoi, että häneen oli tehnyt suuren vaikutuksen 2300 vuotta sitten eläneen Aristoteleen ajatukset ja se, että ihminen ei ole muuttunut nimeksikään yli 2000 vuoden aikana.

Yhdessä asiassa Aristoteleen ajatukset eivät kävisi tähän päivään - naisten asemaan suhtautumisessa. Aristoteleskin ajatteli, että sen ajan hallitsijoita olivat miehet. Silloin naista pidettiin epäluotettavana ja häilyvänä ja ei millään lailla luotettavana. Sain sen käsityksen, että kaikilta muilta osin Kylliäinen piti Aristotelestä hyvinkin valistuneena ihmisenä ja hyvänä esimerkkinä tämänkin päivän ihmiselle - jopa työelämään sovellettuna. Kylliäinen oli kirjoittanut uuden kirjan: " Paksunankaisuudesta suurisieluisuuteen."

Vikipedia määrittelee hyveen näin: " Hyve on eettisesti ja moraalisesti arvokas luonteenpiirre. Hyve oli keskeinen käsite antiikin moraalifisosfiassa eli etiikassa. Hyveen vastakohta on pahe. Antiikin Kreikan neljä hyvettä olivat: käytännöllinen viisaus, rohkeus, oikeamielisyys ja kohtuullisuus. Hyve-etiikka tarkastelee ihmisen elämää kokonaisuutena. Se kysyy, ´miten ihmisen tulisi elää´ja vastaa: ´kehittämällä hyveitä´. Hyve-etiikka korostaa eettisen motivaation merkitystä, hyveet toimivat myös vaikuttimina." Näin vikipedia määrittelee hyveen.

On hyvä kun hyveet nostetaan esille. Jäin miettimään muutamaa asiaa. Miten mahdollista, että vieläkään ei kukaan ns. ´täyspäinen´ole yrittänyt selvittää, ottaa todesta ja koettaa soveltaa Jeesuksen opetuksia tähän päivään. Jeesus opetti nimenomaan luonteen kasvua, ei mekanistista luoteenpiirteitten harjoittamista, (kuten hyve-etiikka opettaa). Hänellä oli kyllä loistava moraalifilosofia joka kestää tarkastelun ja soisin, että sitä otettaisiin esille enemmänkin yleiseen keskusteluun.

Vaatii vain hieman vaivannäköä ottaa selville Jeesuksen opetusten ydinsanoma. Ei ehkä huomata sitä, että Jeesuksella oli uskonto, ja hän opetti uskontoa, joka voidaan myös elää todeksi. Kävi kuitenkin niin, että heti hänen kuolemansa jälkeen Jeesuksesta tehtiin uskonto. Kristinusko on uskonto Jeesuksesta Paavalin mukaan jossa kuoleman voittamisesta tehtiin pääsisältö. Muutenkin koko Jeesus mystisoitiin ja hetkessä unohdettiin lähes kaikki hänen elinaikanaan opettamat opetukset

Minulla on sellainen käsitys, että koko länsimainen etiikka oikeastaan perustuu Jeesuksen vuorisaarnan opetuksiin. Toivoisin keskustelua jossa kiihkottomasti uskallettaisiin nostaa Jeesus ja hänen opetuksensa esille ja miettiä mitä ne tänä päivänä merkitsevät itse kullekin. Jeesus nimenomaan nosti naisen aseman sille kuuluvaan arvoonsa. Tätä ennen naisella oli perheessä lähinnä huonekaluun rinnastettava arvo. Monia muitakin arvoja hän nosti aivan uusiin sfääreihin - mm. lapset hän nosti arvoon arvaamattomaan monissa vertauksissaan.

Kommentoi kirjoitusta. Avainsanat: moraalifilosofia, etiikka, Aristoteles, Jeesus, hyveet

Mitä vapaus on? Osa 1.

Keskiviikko 29.8.2012 klo 17:11

MITÄ  VAPAUS  ON?  OSA 1.

Elämme yhteiskunnassa, jossa moni asia on säänneltyä ja jollain lailla aina rajoittaa vapauttamme. Viime vuosina tapahtuneet terroriteot maailmalla ovat entisestään rajoittaneet ihmisten vapautta, varsinkin lentoliikenteessä sen havaitsee kaikista selvimmin. Lait ja asetukset ovat tietenkin tarkotettu suojelemaan ihmistä, ovat hyväksi ihmiselle ja ovat yhteiskuntarauhan edellytys. Mutta mitä on todellinen vapaus, yksilön sisällinen vapaus? Kuinka vapaa ihminen voi kokea olevansa eläessään tällaisessa yhteiskunnassa kuin mitä nykyisin eletään tällä maapallolla.

Uskon, että vapaus on ihmisen synnyinoikeus. Jokainen ihminen syntyy vapaana kaikesta - odotuksista, vaatimuksista, pakoista, ehdoista jne. Vapaus on ennen kaikkea sisäistä tuntemusta ja kykyä valita mitä haluaa elämässään. Vapaus on sitä, että tietää ja kokee omistavansa oman elämänsä ja määräävänsä siitä aivan itse. Kokee voivansa reagoida vapaasti mihin tahansa elämässään. Ennen kaikkea vapaus on ilon edellytys, sillä jos ihminen tuntee olevansa loukussa tai oikeuksiaan loukatun, hän ei voi tuntea iloa, todellista iloa.

Nämä jo syntymässä saadut oikeudet ja vapaudet ihminen vain menettää melkoisen nopeasti alkavan elämänsä alkuvuosina. Koska mielestäni näin käynyt meille, lähes jokaiselle ihmiselle, näen välttämättömäksi voida purkaa sellaiset uskomukset, odotukset ja pakot, jotka ovat anastaneet ihmiseltä oikeuden tuntea vapautta myöhemmässä elämässä.

Miten tämä ns. purkaminen voisi tapahtua? Ehkä aivan ensimmäiseksi olisi hyvä selvittää itselleen se, että hyväksyy valinneensa sen elämäntilanteen missä juuri nyt on - huolimatta siitä, onko kokenut ja tuntenut valinneensa vapaasti vai ei. Ellei ihminen edes tätä lähtökohtaa tunnusta itselleen todeksi, uhrin roolissa pysyminen on takuuvarmaa koko myöhemmässä elämässä. Eikä uhri voi tuntea vapautta koskaan - väitän näin.

Kun ihminen hyväksyy em. lähtökohdan, seuraavaksi voisi pureutua siihen suureen problematiikkaan, miten on vapautensa menettänyt, antanut pois. Eli, miten on ihmisen käynyt. Millaisia johtopäätöksiä on elämänsä alkuvuosina tehnyt, joista sitten on seurannut vapauden kaventuminen, väheneminen ja jopa kokonaan menettäminen. Koska aihe on laaja ja merkittävä, pureudun tämän aiheen jatko-osissa edellä mainittujen seikkojen lisäksi myös siihen, miten vapautensa pystyy palauttamaan ja sitä jälleen tuntemaan ja kokemaan.

Kommentoi kirjoitusta. Avainsanat: vapus, valinta, hyväksyminen, synnyinoikeus, ilo

Millaisessa todellisuudessa elät?

Maanantai 12.12.2011 klo 16:33

Millainen on sinun todellisuuskuvasi? Millaisessa todellisuudessa sinä elät? Millaisiin uskomuksiin sinun todellisuuskuvasi perustuu? Meillä kaikillahan on oma todellisuuskuvamme, omat oletuksemme, ainutkertainen elämänfilosofiamme ja henkilökohtainen uskomusjärjestelmämme. Haluan haastaa sinua tarkastelemaan omaa todellisuuskuvaasi. Millainen se on?

Jonkun todellisuuskuva sanoo ehkä: "Maailmassa ei ole riittävästi rakkautta." Toisen todellisuuskuva kertoo: "Joka kerran kun avaudun henkilökohtaisissa asioissa, minua loukataan ja vahingoitetaan." Huomaa, että todellisuuskuvasi perustuu lapsuutesi ja koko elämäsi kokemuksiin. Se perustuu kokemuksiisi siitä, miten erityisesti rakastamasi ihmiset, tai ne joilta olisit halunnut rakkautta ottivat sinut vastaan.

Tänä päivänä sitten kannat mukanasi monenlaisia kuvia itsestäsi, so. todellisuuden kuvauksia mielessäsi. Käytät niitä mm. arvostellaksesi oletko hyvä vai huono, valitaksesi käyttäytymistapasi ja sen, kenen seurassa vietät aikaasi. Laajentamalla näitä sisäisia kuviasi voit tuoda yhä enemmän selkeyttä  ja hyviä asioita elämääsi. Luot omat elämänkokemuksesi sen pohjalta millaisena ihmisenä itseäsi pidät. Kuvasi luovat myös rajasi siitä mitä sallit itsellesi ja mitä et. Esim. jos pidät itseäsi ahkerana, sinun on joko oltava ahkera koko ajan, tai arvosteltava itseäsi kovasti, jos et sitä ole.

Uskonnollinen kasvatus luo ison osan todellisuuskäsityksistä. Uskonnolliset ja filosofiset uskomukset ovat ihmsten voimakkaimpia kuvia. Ne määräävät ajatuksesi maailman luonteesta ja suhtautumisestasi todellisuuteen. Ajatteletko saavasi palkinnon jos olet hyvä? Ajatteletko tietynlaisen  käyttäytymisen  olevan hyvää ja tietynlaisen ei? Nämä ajatukset johtuvat uskonnollisesta taustastasi.

Olet saanut monet kuvat vanhemmiltasi perintönä. Olet varmaan kokenut sen, miten vanhempasi kuvat sinusta ovat jossain vaiheessa olleet vanhentuneita. Menet heidän luokseen kylään uutta voimaasi uhkuen, aikuisempana ja kypsempänä. Mutta jo kymmenen minuutin kuluttua huomaat käyttäytyväsi vanhojen kaavojen mukaan, aivan entiseen tapaan. Älä anna tämän masentaa ja järkyttää sinua, vaan käytä tilaisuus hyväksesi tarkastellaksesi ja ymmärtääksesi kuinka voimakkaasti muiden kuvat voivat meihin vaikuttaa vielä aikuisenakin.

On hyvin tärkeää, että tulet tietoiseksi mielesi kuvista. Kun huomaat, että mielessäsi välähtelee jokin kielteinen kuva, tunteesi vain huutavat huomiota osakseen. Ne kaipaavat kiihkeästi apua, ennen kaikkea rakkautta. Koet kielteisiä tapahtumia vain siksi, että ne osoittavat sinulle jonkin ylläpitämäsi sisäisen kuvan, joka ei ole sopusoinnussa korkeamman hyväsi kanssa. Kiitä kaikkea kielteiseksi kokemaasi ja kaikkia ongelmiasi siitä, että ne ovat kiinnittäneet huomiosi siihen osaan sinua, joka kaipaa enemmän hyväksyntää ja valoa.

3 kommenttia . Avainsanat: todellisuus, todellisuuskuvat, uskomukset, filosofia, lapsuus, uskonto

Kuinka tosissasi olet ?

Keskiviikko 2.11.2011 klo 16:54

Kysymykseni kuuluu kokonaisuudessaan:Kuinka tosissasi olet terveytesi suhteeen? Tahdotko tosissasi tulla terveeksi, vai saada elämääsi vain vähän helpotusta? Ensi kuulemalta jokainen vastannee, että tietenkin haluaa tulla terveeksi. Mutta... Minä en ole ollenkaan varma, että näin on, sillä niin mullistavasta asiasta mielestäni on kysymys. Entä sinä - Oletko pohtinut syvemmin, mitä tuo ajatus oikein  merkitsee kokonaisuudessaan.

Kysyn vielä toisenkin kysymyksen. Oletko koskaan tuntenut ketään ihmistä elämäsi piirissä joka olisi tosissaan halunnut tulla terveeksi - ja olisi myös pysyvästi muuttunut. Tarkoitan nyt henkistä/ hengellistä eheyttä. Valitettavasti minä en tunne. Jos tunnet tai olet sitä itse, onnittelen vilpittömästi sinua. Niin harvinaisesta asiasta mielestäni on tällöin kyse. Miksi on näin?

Oma kokemukseni on, että vain  hyvin harva ihminen haluaa todella tulla terveeksi. Prosenteissa se lienee vain muutama. Ne, jotka haluavat vain päästä pälkähästä ja saada hieman helpotusta elämään, niitä lienee alle puolet kaikista. Niitä jotka sanovat haluavansa parantua, mutta todellisuudessa vastustavat tervehtymistä, heitä saattaa olla suurin joukko. Nämä vain eivät näy ja paljastu vähällä tarkastelulla.

Miten edetä tässä asiassa? Joudun monille toistuvasti toteamaan, että kenties et ole kärsinyt tarpeeksi - ja oppinut siitä mikä tuottaa elämääsi kärsimystä. Kasvaaksesi sinun on kenties kärsittävä vielä lisää, niin että todella, tosissasi haluat jättää menneen elämän taaksesi, ja tosissasi haluat eläää elämää joka ilmenee juuri nyt. Tällainen elämä edellyttää heräämistä unesta  todellisuuteen, eikä monikaan halua herätä. On niin paljon mukavampaa nukkua - tiedostamattomuuden syvää unta.

Mikä tämän kaiken takana on? Pelko tietenkin - muutoksen pelko. Pelko johtuu siitä, että me emme tunne todellista olemustamme, emmekä ole kosketuksessa siihen.Tästä seuraa se, että koetamme turvautua auktoriteetteihin ja uskomuksiin jotka eivät anna todellista turvaa. Ne ovat tuttuja asioita ja silti tuottavat kärsimystä. Ja niin pelko on hiipinyt elämäämme. Sen edelleen pitkittyessä se ilmenee kärsimyksenä. Hyvää tässä on se, että: Jos haluat elämää joka tuottaa sinulle kärsimystä, niin kärsiessäsi kenties opit haluamaan elämää joka tuottaa sinulle iloa. Ja se on hyvä se!

Kommentoi kirjoitusta. Avainsanat: terveys, ehys, tiedostaminen, kärsimys, pelko, ilo

Elämmekö tässä hetkessä

Keskiviikko 28.9.2011 klo 12:11

Kysymys - elämmekö tässä hetkessä tulee sitä tärkeämmäksi mitä vanhemmaksi elämme. Elämän rajallisuus tulee päivä päivältä yhä selkeämmäksi ja selvemmäksi. Myös ajantaju muuttuu. Nuorena ajatteli, että keski-ikä ja vanhuus ovat jotain kaukaisuudessa olevia asioita. Se, että enää ei ajattele noin, johtuu juuri osaksi vanhenemisesta ja ajan kulumisesta.

Mutta on asiaan muitakin vaikuttavia tekijöitä. Yksi tekijä on se, että kykenee tajuamaan, oivaltamaan tämän hetken tärkeyden ja ainutlaatuisuuden. Tämä mahdollistuu vain siinä suhteessa kuinka paljon kyvykkyytesi tässä hetkessä elämiseen  on lisääntynyt ja kasvanut. Tämä onkin yksi suuri palkitseva tekijä tässä ajan saatossa. Tekemiseen liittyvät tekijät rajallistuvat ja kenties vähenevät, mutta olemiseen liittyvät tekijät voivat lisääntyä ja kasvaa. Tämä riippuu siitä, oletko herännyt edes osittain, tai että huomaat olevasi unessa lähes koko ajan.

Kysymys - elämmekö tässä hetkessä liittyykin mielestäni juuri tähän hereillä, valveilla olemiseen. Kautta aikain on ollut nk. herättäjiä jotka ovat nostaneet tämän kysymyksen esille ja pauhanneet tästä asiasta aikansa. Mielestäni tässä ajassa tämän asian esille ottaminen on vieläkin tärkeämpää kuin aikaisemmin. Näemme tätä valveilla, tietoisena olemista kenties yhä vähemmän - ja ei tietoisena olemista yhä enemmän. Tämä hetki on ainoa todellinen asia joka meillä on. Tosiasiallisisesti me voimme elää, kokea  syviä tunteita kuten iloa, rauhaa jne. vain nyt. Menneitten muisteleminen, tulevaisuudessa eläminen on lainaa tältä hetkeltä, joka aina heikentää mahdollisuutta elää tässä hetkessä.

Mistä tiedät, että nukut. Mm. siitä, elämä tuntuu pinnalliselta, hetkiseltä ja lyhytjännitteiseltä. Saatat innostua jostain hetkeksi, mutta yleensä koet elämäsi jotenkin tyhjäksi ja jopa raskaaksi henkisesti. Kaipaat yhä enemmän turvaa ja turvallisuutta antavia tekijöitä, ja vältät yhä enemmän nk. vaaratilanteita ja uusia haasteita jotka haastaisivat sinua muuttumaan asenteiltasi ja uudistumaan mieleltäsi. Saatat huomata turhautumisen, pettymyksen,jopa katkeroitumisen hiipivän yhä helpommin elämääsi ja näin kaventavasi elämän piiriäsi.

Mistä tiedät, että elät tässä hetkessä, eli olet valveilla - tietoisena. Elämäsi tuntuu kevyeltä, rennolta, mukavalta ja iloiselta. Olet innostuneen utelias ja tiedonhaluinen kuin pieni lapsi uusille asioille vaikka olisit iältäsi kuinka vanha. Kykenet nauttimaan tässä hetkessä olevista asioista ja olet mielelläsi tässä hetkessä eli läsnä. Tästä hetkestä on tullut ystäväsi ja haluat olla hyvissä väleissä tämän hetken kanssa. Et kaipaa menneisyydessä olevia asioita. Et jossittele enää ollenkaan menneistä tapahtumista. Et myöskään pelkää tulevaisuutta vaan suhtaudut siihen innostuneen uteliaasti. Huomaat olevasi myös hyvin kiitollinen kaikesta mitä olet saanut, mitä sinulla on ja mitä sinä olet.

Tiedätkö nyt missä ajassa eniten elät: menneisyydessä, tulevaisuudessa vai tässä hetkessä. Tee tästä hetkestä - läsnäolosta ystäväsi, niin huomaat elämäsi olevan kuin pääskysen lentoa - helppoa, kevyttä, iloista rentoa.

2 kommenttia . Avainsanat: läsnäolo, tämä hetki, ilo, tietoisuus

Onnellisuudesta

Sunnuntai 19.12.2010 klo 11:55

Onnellisuus on jotain mikä kiinnostaa ihmistä suuresti. Sitä on tutkittu paljon ja tutkitaan edelleen. Siitä on monenlaisia määritelmiä ja kukapa ei haluaisi sitä kokea.

Erittäin onnellisten ihmisten piirteiksi voidaan kiteyttää seuraavaa: He käyttävät paljon aikaa perheen ja ystävien kanssa, ja he osaavat ilmaista kiitollisuutta kaikesta, mitä heillä on. He auttavat usein työtovereita ja ohikulkijoita ja ovat optimisteja tulevaisuuden suhteen.

He osaavat iloita elämän nautinnoista ja elää nykyhetkessä. Liikunta on heille viikottainen tai päivittäinen tapa. Lisäksi he ovat sitoutuneita  elinikäisiin päämääriin ja heillä on kyky selviytyä elämässä eteen tulevista haasteista.

Terveydestä ja mielenterveydestä ihmisellä on paljon ymmärrystä, mutta onnellisuudesta ihminen ei ole vielä oivaltanut lähellekään kaikkea. Mielestäni syvin onnellisuus kytkeytyy erottamattomasti hengelliseen edistymiseen. Hengellinen kasvu tuottaa kestävää iloa; rauhaa, jota voidaan vain syvästi tuntien kokea.

Kommentoi kirjoitusta. Avainsanat: onnellisuus, ilo, rauha, kiitollisuus, hengellisyys