Yhteystiedot

Matti Hökkä
90500 OULU
p. 0400 583912
matti.hokka
@mail.suomi.net

Uusimmat kirjoitukset

Mitä viisaus on

Sunnuntai 16.9.2012 klo 14:04

Näissä kirjoituksissani aina silloin tällöin puhun viisaudesta -  nimenomaan kokemuksellisesta viisaudesta. Ajattelen, että on ehkä hyvä yrittää vähän selventää ja selkeyttää mitä minä ymmärrän viisaudella. Eräässä kirjoituksessani nimenomaan mainitsin, että kokemukellinen viisaus ei tällä hetkellä ole kovinkaan suosittua ja siitä puhutaan myös melkoisen vähän. Luulen, että hyvin monille tulee mieleen otsikosta: ´vanhuus ja viisaus´, kuten Jumalasta - ´vanha valkopartainen ukko pilven reunalla´.

On viisautta oppia ymmärtämään mikä mieli on ja miten se toimii. Mieli on ennen kaikkea mahtava oppimisen väline. Se haluaa koko ajan oppia lisää ja lisää eikä se tunnu koskaan tyydyttyvän. Jos ihminen samaistuu pelkästään mieleen, hän ei koe koskaan täyttymystä eikä voi olla pitkään tyytyväinen. Samaistuessaan syvempään olemuspuoleensa, sieluunsa, hän voi kokea syvempää rauhaa ja tyytyväisyyttä. Viisaus auttaa ihmistä tuntemaan mikä tulee hänen alemmalta minuudeltaan ja mikä taas tulee hänen korkeammalta olemuspuoleltaan.

Viisaus kumpuaa aina sydämestä. Viisas sydän tuntee myötätuntoa lähimmäisiään kohtaan. Se iloitsee ennemminkin muiden onnistumisesta kuin omasta erinomaisuudestaan. On viisautta ymmärtää elämässä ilmenevät haasteet ja vaikeudet kasvun mahdollisuuksiksi.Myötätunto saa ihmisen tarkastelemaan jopa onnettomuutena pitämäänsä asiaa ymmärryksen valossa ja auttaa hyväksymään tosiasiat.

Viisaus on kykyä olla tietoinen ympäristönsä tapahtumista ja kykyä toimia myötätuntoisesti. Se on kykyä nähdä ja tuntea mikä on tärkeää oman elämän kannalta ja mikä ei. Se on kykyä nähdä mikä hajottaa ja mikä eheyttää omaa ja muidenkin elämää. On viisautta kyetä erottamaan mihin kannattaa kiinnittää huomiota ja mihin taas ei.

Viisas uskaltaa olla rohkea, uskaltaa kunnella omaa sisintään ja toimia sen pohjalta omassa elämässään. Viisas ei koskaan voi olla ´se mukava kaveri´, joka aina pyydettäessä auttaa ja koettaa tyrkätä toista eteenpäin. Viisas ymmärtää milloin toista kannattaa auttaa ja milloin ei. Viisas tietää, että ihmiset luovat omat elämänkokemuksensa aina oppiakseen ja kehittyäkseen. Vaatii viisautta ja tahdikkuutta osata tietää ja ymmärtää milloin ja minkä verran kannattaa auttaa ja milloin kannattaa kieltäytyä avun antamisesta.

Mielestäni viisaus, kokemuksellinen  viisaus liittyy aina elämässä koettuihin asioihin. Ensin on elettävä - vasta sitten voi tarkastella elettyä elämäänsä. Viisaus ja ymmärrys voivat kehittyä  vain tosiasioitten ja todellisuuden kohtaamisen kautta ja avulla. Mitä enemmän ihmisellä on elämässään koettua ja siitä opittua viisautta ja ymmärrystä, sitä vähemmän hän on muun tiedon ja muiden ihmisten käsitysten armoilla. Ja toisin päin: Mitä vähemmän  ihmisellä on elämänkokemuksen tuomaa viisautta ja ymmärrystä - sitä enemmän uskomukset, tieto, teoriat, opit, ´kirjaviisaus´ja auktoriteettien uskotukset ja käsitykset vaikuttavat tällaiseen ihmiseen. Viisautta on ymmärtää kokemuksen arvo ja merkitys ihmiselämässä.

Kommentoi kirjoitusta. Avainsanat: ymmärrys, viisaus, myötätunto, kokemus, sydän

Maailma muuttuu Eskoseni

Torstai 6.9.2012 klo 14:13

- Ajatus tuli mieleeni, kun kuuntelin pari päivää sitten Ylen aamu-uutisissa julkistettua tutkimusta asiantuntijuudesta. Siinä yliopiston tutkija totesi, että nk. asiantuntijuuden perusteet ovat muuttuneet viime vuosina ja vuosikymmenenä: Tänä päivänä kuka tahansa voi nimittää itseänsä asiantuntijaksi. Tutkija mainitsi  esimerkkinä tv:ssä ja netissäkin olevat ruokaohjelmat ym. vastaavanlaiset nykyvirtauksiin kuuluvat hyvinkin suositut aiheet.

Hän kertoi vielä, että aiemmin asiantuntijuus perustui enemmän tutkintoihin, tieteellisiin tutkimustuloksiin ja auktoriteetteihin. Tänään ei näin välttämättä enää ole. Hän sanoi myös, että useinkin toimittajien on vaikea kyetä nopeasti tarkistamaan, pitävätkö paikkansa näitten uusien asiantuntijoitten sanomiset ja väittämät. Miten ne yleensäkään voidaan todentaa todeksi.

Tätä teemaa olen itsekin sivunnut aiemmin ilmestyneissä blogeissani - varsinkin seuraavissa: Kokemuksen merkitys ihmiselämässä, Todellinen johtajuus, Keneen sinä luotat ja Mikä sinulle on totta. Niistä selviää mielestäni aika hyvin se, mihin minä perustan nk. asiantuntijuuden, mikä on minun viitekehykseni ja ´taustateoriani´. Tällainen asintuntijuus ei vain ole vielä kovin paljon vallalla maailmassa, eikä kovin suosittuakaan. Miksiköhän? Ehkä juuri siksi, että peräänkuuluttamani asiantuntijuus on kovin vaikeaa lajia.

Miksi se on vaikeaa lajia? Siksi, että se vaatii omakohtaista kokemusta. Sellaista saa vain elämällä, kokemalla ja ymmärtämällä kokemaansa. Tällaisen hankkiminen on - sanoisinko - kovaa työtä. Varsinkin, kun se sivuaa omassa sisimmässä tapahtuvaa liikehdintää. Ympärillä oleva yhteiskunta ei millään lailla vielä tue, ei kykene tukemaan ihmisiä tällaisissa asiossa. Omakohtaisen kokemuksen tuoma viisaus ja ymmärrys on vielä kovin aliarvostettua yhteiskunnassamme. Tällöin ihminen jää useinkin yksin omassa, hyvinkin tärkeässä asiassaan.

Meillä täällä Suomessa ja maailmamallakin yhteiskunta on ennennäkemättömässä murroksessa. Muutoksia tapahtuu hyvinkin nopeaa tahtia. Valtarakenteet murtuvat ja uusia kehkeytyy koko ajan. Sanotaan, että kukaan ei tiedä mitä tapahtuu vain muutaman vuoden kuluttua, varsinkin talouselämässä. Samoin on uskontojen maailmassa. Vaikuttaa siltä, että ihmiset eivät enää luota tämän alan ´aukotriteetteihin´,  vaikka haluavat kuulua vielä ko. instituutioihin. Miksi?  Ehkäpä siksi, että kenties hekään eivät osaa enää neuvoa ja lohduttaa ihmisiä heidän todellisessa, varsinkin hengellisessä hädässään.

Nyt tullaan - alueelle, joka minua kiinnostaa kaikkein eniten. Se on hengellisyys: Mitä on todellinen hengellisyys, elävä hengellisyys - sellainen hengellisyys, joka voidaan myös elää todeksi, eikä vain koettaa yrittää mukauttaa omaa elämäänsä vuosituhansia vanhoihin teologisiin kaavoihin.  Ehkä juuri tästä aiheesta tulen kirjoittamaan tulevissa blogeissani enemmän.

Kommentoi kirjoitusta. Avainsanat: murros, asiantuntijuus, kokemus, hengellisyys, valta

Kokemuksen merkitys ihmiselämässä

Keskiviikko 18.1.2012 klo 12:32

Mitä on kokemus? Mikä merkitys kokemuksella on? Miten kokemus painottuu suhteessa muihin tekijöihin ihmiselämässä? Maailmassamme painotetaan ja arvostetaan hyvin paljon oppineisuutta, koulutusta, tietoa ja akateemisia arvoja. Miten kokemus sijoittuu suhteessa näihin asioihin ja esim. onnellisuuteen ja hyvinvointiin?

Mikään ei korvaa ihmiselle kokemusta. Mitä vähemmän ihmisellä on kokemusta, sitä tärkeämmäksi hänelle  muodostuvat tieto, sanat ja teoria. Kun tämän ymmärtää, on hämmästyttävää kuinka vähän tänä päivänä arvostetaan kokemuksen merkitystä ihmiselämässä. Ihmiseltä voidaan riisua hyvinkin monia asioita pois. Ainoa mitä ihmisestä ei voida riisua on hänen kokemuksensa. Sitä ei voi kukaan ottaa meiltä pois, eikä kukaan voi myöskään antaa sitä meille.

Miksi kokemus on aliarvostetussa asemassa kulttuurissamme? Ehkäpä juuri siksi, että tämäkin asia liittyy ihmisen itsensä tuntemisen vähyyteen ja siihen, mikä on ihmisen ydinidentiteetti. Jos ihmisen itsetunto on huono, eli hän tuntee ja kokee syvintä olemustaan heikosti - silloin käsitykset ja mielipiteet tulevat hallitseviksi hänen elämässään. Ihmisen ego - opittu ja opetettu minäkäsitys on ottanut ihmisen syvimmän minuuden paikan. Tästä seuraa, että ihminen tuntee olonsa aina enemmän tai vähemmän epävarmaksi ja pelokkaaksi.

Kokemuksen merkitystä meidän aikanamme on vielä vähentänyt teknologian huima kehitys ja sen yliarvostus. Lapsemme toimivat opettajanamme tietokoneen yms. laitteiden käyttöön ottamisessa. Tästä on seurannut harhakäsitys, että ikään kuin tekninen osaaminen olisi jotenkin merkittävämpää kuin elämäntaidolliset ja - kokemukselliset asiat. Aivan kuin henkinen kehitys olisi jotenkin vanhanaikaista. Jos lapsi ei saa mahdollisuutta oppia lapsuudessaan pettymyksistä ja niiden tuomasta ymmärryksestä, häntä voi odottaa hyvinkin kivulias aika pettymysten ja aikuiselämän realiteettien tullessa myöhemmin eteen.

Vaikeuksien koittaessa ihminen voi kaivaa vanhoja kokemuksiaan esille: "Miten silloin selvisin?" Kokemus auttaa ihmistä tuntemaan itseänsä. Se tuo tietoa jaksamisesta ja kestämisestä. Vaikeista asioista selvitessään hän voi taas onnitella itseään: "Taas tuli kartutettua kokemusten määrää." Vanha ja viisas ihminen huokuu tyyneyttä. Hän on kokemuksiensä avulla saanut varmuuden omasta itsestään ja elämänsä tärkeistä asioista. Tämänkin vuoksi opettele arvostamaan kokemuksiesi tuomaa ymmärrystä ja viisautta.

2 kommenttia . Avainsanat: kokemus, viisaus, ymmärrys, tieto