Yhteystiedot

Matti Hökkä
90500 OULU
p. 0400 583912
matti.hokka
@mail.suomi.net

Uusimmat kirjoitukset

Vapauden korkein muoto

Perjantai 30.11.2012 klo 13:16

Olen näissä kirjoituksissani koettanut tarkastella elämässä tapahtuvia ilmiöitä hyvinkin monelta kannalta. Olen tarkastellut sitä, mikä on mieli, ego ja miten se toimii, mikä on sen todellinen tehtävä ja miksi se aiheuttaa niin paljon häiriöitä ihmiselle. Myös kokemuksen merkityksestä olen kirjoittanut paljon. Ymmärrän, että kaikki nämä tarkastelut ja näkökulmat ovat vain suhteellisia totuuksia. Ne ovat ihmiselle ja ihmisen kokemuksena tosia - mutta ne ovat vain suhteellisesti totta eli ne ovat osatotuuksia koko kokonaisuudesta.

Se, mihin jatkossa pyrin on se, mikä on totuus, mikä on absoluuttisesti totta ja totuus. Tällä tarkoitan lähinnä sitä, mikä ihmiselle - sinusta ja minusta on totuus ja totta. Eli - keitä me olemme ja mikä on ihmisen perusstatus, tosiolemus, perusidentiteetti. Tätä tarkoitan ihan oikeasti - en vain käsityksenä, mielipiteenä ja uskomuksena.

Pohdinnoissani olen tullut siihen tulokseen, että totuus on korkein arvo, tärkeintä ihmiselle. Se menee jopa onnellisuuden, ilon ja kaikenlaisen hyvän edelle, jopa rauhan. (Tosiasiallisesti nämä eivät ole poissulkevia arvoja eivätkä kilpaile keskenään.) Miksikö? Siksi, että vasta totuus vapauttaa ihmisen. Totuuden ´käsittäminen´, tunteminen on vapauden korkein muoto. "Oppikää tuntemaan totuus ja se on vapauttava teidät" sanoi eräs opettajamme. Vaan älä yritä käsittää tätä mielellä. Mieli ei ymmärrä tätä, mutta sinä ymmärrät, sinun tosiolemuksesi ymmärtää tämän.

Miksi totuuden tunteminen on niin vaikeata? Tästä ei uskalleta eikä pystytä ja haluta edes keskustella. Uskotaan, luullaan ettei se ole ihmiselle mahdollista, vaikka siihen on annettu suoranainen kehotus. Tyydytään vain toistelemaan ennen eläneitten viisaitten toteamuksia. Mutta nyt on tullut aika jolloin sinulla/ minulla on oikeus, mahdollisuus ja kyky myös tajuta tämä ja tuntea tämä omakohtaisesti omassa elämässämme eikä vain lainattuna lauseena mielessämme.

Jatkan aiheesta myöhemmissä kirjoituksissani - hieman eri kanteilta ja lähinnä sitä mikä estää totuuden oivaltamista elämässämme. Tällä tarkoitan sitä, että meidän on hyvä ymmärtää mikä on mieli ja miten se toimii ja miten se suhteutuu totuuteen ja ihmisen perusidentiteettiin. Ja mikä estää totuuden oivaltamista.

Meidän mielessämme ilmenevät ajatukset, tuntemukset ja uskomukset ovat kaikki syntymän ja kuoleman alaisia. Niillä on alku, keskikohta ja loppu. Ne tulevat ja menevät. Huomenna sinulla/ minulla on eri ajatukset kuin tänään. Mutta totuus, totuus sinusta sinussa ja minussa on muuttumaton. Se ei ole syntymän ja kuoleman alainen.

Tästä Jeesus puhui ja tätä tarkoitti kun hän sanoi: "Joka uskoo minuun, minun sanani, minun puheeni ja ilmoitukseni ihmisestä, hänen osastaan ja kohtalostaan, käsittää tämän, ymmärtää tämän, mieltää tämän todeksi ja hyväksyy, ja haluaa hyväksyä tämän osakseen ja ´tekee´ tämän vieläpä eläväksi itsessään - ei ikinä kuole." (Vaikka aineellinen ruumis lakkaakin toimimasta fyysisessä kuolemassa).

Mikä suuremmoinen ja vapauttava ilmoitus ihmiselle osastaan ja kohtalostaan! Meidän tarvitsee vain ´tehdä´, oivaltaa se todeksi omakohtaisessa elämässämme, niin että voimme kokea ja nauttia jo nyt tästä seuraavaa vapauden tunnetta elämässämme.

1 kommentti . Avainsanat: totuus, vapaus, syntymä, kuolema