Yhteystiedot

Matti Hökkä
90500 OULU
p. 0400 583912
matti.hokka
@mail.suomi.net

Uusimmat kirjoitukset

Mikä on sinun tarinasi

Lauantai 15.12.2012 klo 13:52

Mitä sinä päivittäin kerrot itsellesi itsestä ja muista? Ovatko ne tarinoita mitä sinulla on tai ei ole? Ovatko ne tarinoita siitä mitä sinä kaipaat ja mitä et kaipaa. Kerrotko tarinoita ilosta, surusta, vapaudesta vai siitä, että koet olevasi uhrin asemassa? Kerrotko sitä mikä on oikein mikä väärin, minkä on muututtava ja minkä pysyttävä samalla lailla kuin ennenkin?

Mitä itsestäsi kerrotkin - vaikka kuinka hyvää tai pahaa, kyseessä on pelkkä tarina. Kokemuksen kiteytyksenä se voi olla suhteellinen totuus, mutta se ei ole lopullinen totuus. Tarinat syntyvät, elävät aikansa, häviävät ja kuolevat. Lopullisella totuudella ei ole mitään tekemistä muuttuvien tunteitten ja olosuhteitten kanssa. Se - totuus todellisesta olemuksestasi ei koskaan muutu.

Lähimmät ihmissuhteet paljastavat parhaiten sen millaisia tarinoita me kerromme itsestämme ja muista. Kriisit ja riidat, esim. perinnönjaossa paljastavat parhaiten sen millaisia tarinoita kukin kertoo itsestään ja toisista. Oikeastaan vasta aikuisina, vanhempiemme kuoleman jälkeen paljastuu totuus siitä millainen perhemalli meillä kullakin on ollut, ja miten olemme itse kukin sen kokeneet. Nyt kun vanhempamme eivät ole enää pitämässä yllä hyvinkin valheellista kulissia ja perhemallia, paljastuu kaikessa raadollisuudessaan se, miten itse kukin on lapsuutensa kokenut ja millaisia haavoja saanut, ja millä tasolla elää elämääsä tänä päivänä.

Tällainen tilaisuus, kasvun haaste kyllä kannattaisi itse kunkin käyttää hyväkseen kasvaakseen viimeistään tässä vaiheessa aikuiseksi ihmiseksi. ´Monet ovat kutsutut, mutta harvat valitut´, eli monella tämäkin tilaisuus jää käyttämättä, so. sitä ei haluta käyttää mahdollisuutena kasvuun. Mieluummin tuhoudutaan ja yritetään tuhota siinä samalla kaikki muutkin, tai tietyt ihmiset. Tässä tämä nk. ego pääsee ilmentämään itseään puhtaimmillaan.

Ehkä kannattaa kuitenkin huomata, että vääränlainen stressin aiheuttaja, (tässä tapauksessa vankkumaton vakaumus omasta oikeassa olemisesta ja toisen väärässä olemisesta) on hyvin tuhoisaa ihmisen psyykelle ja fyysiselle terveydelle. Leppymätön viha, koston halu ja anteeksiantamattomuus voivat kirjaimellisesti tappaa siinä missä pelkokin. Kannattaa huomioida, että tämä kaikki on valinnaista, että on itse osallinen kaikkeen siihen mitä tapahtuu ja miten  haluaa ajatella asioistaan ja ne kokea.

Pitkäaikaisen erimielisyyden jatkuessa voit erinomaisen hyvin testata itsessäsi sitä jatkatko oman oikeassa olemisen tarinaasi jälleen kun aamulla heräät uuteen päivään. Saatat harjoittaa joogaa tai mietiskelyä, mutta todellista harjoitusta on se, jatkatko tarinaa siitä mitä kerrot itsellesi.

Tähän ´minun tarinaani´ latautuu paljon energiaa ja tunteita ja sen kertominen tuottaa loputtomiin muunnelmia pettymyksestä, ilosta, tuskasta ja mielihyvästä. Tekee mieli yhtyä väittämään, että oman tarinsa kertominen on täällä elävien ihmisten ensisijainen uskonto. Kaikki muu on useinkin tekopyhyyttä ja hurskastelua.

Teeppä  testi itsellesi. Kysyppä itseltäsi: Suostutko luopumaan oman tarinasi kertomisesta? Suostutko rehellisesti vastaamaan suostutko vai et?

Kun lakkaat kertomasta tarinaasi itsestäsi, hänestä, heistä tai meistä, kykenet tuntemaan heti täydesti ja syvästi, mitä tarkoittaa  OLLA  se joka olet. Tämän jälkeen yksikään tarina, joka syntyy ja häviää, ei enää kosketa todellista, aitoa minuuttasi. Kokeileppa - vaikka ihan huvin vuoksi.

1 kommentti . Avainsanat: tarinat, totuus, ego, kasvu, riidat

Vapauden korkein muoto

Perjantai 30.11.2012 klo 13:16

Olen näissä kirjoituksissani koettanut tarkastella elämässä tapahtuvia ilmiöitä hyvinkin monelta kannalta. Olen tarkastellut sitä, mikä on mieli, ego ja miten se toimii, mikä on sen todellinen tehtävä ja miksi se aiheuttaa niin paljon häiriöitä ihmiselle. Myös kokemuksen merkityksestä olen kirjoittanut paljon. Ymmärrän, että kaikki nämä tarkastelut ja näkökulmat ovat vain suhteellisia totuuksia. Ne ovat ihmiselle ja ihmisen kokemuksena tosia - mutta ne ovat vain suhteellisesti totta eli ne ovat osatotuuksia koko kokonaisuudesta.

Se, mihin jatkossa pyrin on se, mikä on totuus, mikä on absoluuttisesti totta ja totuus. Tällä tarkoitan lähinnä sitä, mikä ihmiselle - sinusta ja minusta on totuus ja totta. Eli - keitä me olemme ja mikä on ihmisen perusstatus, tosiolemus, perusidentiteetti. Tätä tarkoitan ihan oikeasti - en vain käsityksenä, mielipiteenä ja uskomuksena.

Pohdinnoissani olen tullut siihen tulokseen, että totuus on korkein arvo, tärkeintä ihmiselle. Se menee jopa onnellisuuden, ilon ja kaikenlaisen hyvän edelle, jopa rauhan. (Tosiasiallisesti nämä eivät ole poissulkevia arvoja eivätkä kilpaile keskenään.) Miksikö? Siksi, että vasta totuus vapauttaa ihmisen. Totuuden ´käsittäminen´, tunteminen on vapauden korkein muoto. "Oppikää tuntemaan totuus ja se on vapauttava teidät" sanoi eräs opettajamme. Vaan älä yritä käsittää tätä mielellä. Mieli ei ymmärrä tätä, mutta sinä ymmärrät, sinun tosiolemuksesi ymmärtää tämän.

Miksi totuuden tunteminen on niin vaikeata? Tästä ei uskalleta eikä pystytä ja haluta edes keskustella. Uskotaan, luullaan ettei se ole ihmiselle mahdollista, vaikka siihen on annettu suoranainen kehotus. Tyydytään vain toistelemaan ennen eläneitten viisaitten toteamuksia. Mutta nyt on tullut aika jolloin sinulla/ minulla on oikeus, mahdollisuus ja kyky myös tajuta tämä ja tuntea tämä omakohtaisesti omassa elämässämme eikä vain lainattuna lauseena mielessämme.

Jatkan aiheesta myöhemmissä kirjoituksissani - hieman eri kanteilta ja lähinnä sitä mikä estää totuuden oivaltamista elämässämme. Tällä tarkoitan sitä, että meidän on hyvä ymmärtää mikä on mieli ja miten se toimii ja miten se suhteutuu totuuteen ja ihmisen perusidentiteettiin. Ja mikä estää totuuden oivaltamista.

Meidän mielessämme ilmenevät ajatukset, tuntemukset ja uskomukset ovat kaikki syntymän ja kuoleman alaisia. Niillä on alku, keskikohta ja loppu. Ne tulevat ja menevät. Huomenna sinulla/ minulla on eri ajatukset kuin tänään. Mutta totuus, totuus sinusta sinussa ja minussa on muuttumaton. Se ei ole syntymän ja kuoleman alainen.

Tästä Jeesus puhui ja tätä tarkoitti kun hän sanoi: "Joka uskoo minuun, minun sanani, minun puheeni ja ilmoitukseni ihmisestä, hänen osastaan ja kohtalostaan, käsittää tämän, ymmärtää tämän, mieltää tämän todeksi ja hyväksyy, ja haluaa hyväksyä tämän osakseen ja ´tekee´ tämän vieläpä eläväksi itsessään - ei ikinä kuole." (Vaikka aineellinen ruumis lakkaakin toimimasta fyysisessä kuolemassa).

Mikä suuremmoinen ja vapauttava ilmoitus ihmiselle osastaan ja kohtalostaan! Meidän tarvitsee vain ´tehdä´, oivaltaa se todeksi omakohtaisessa elämässämme, niin että voimme kokea ja nauttia jo nyt tästä seuraavaa vapauden tunnetta elämässämme.

1 kommentti . Avainsanat: totuus, vapaus, syntymä, kuolema

Oikeassa olemisen harha - Dogmit

Perjantai 12.10.2012 klo 22:51

Yksi suurimpia kärsimyksen, ristiriitojen ja erimielisyyksien aiheuttajia niin maailmanlaajuisesti kuin yksiönkin tasolla on oikeassa olemisen tarve ja pakko. Hitlerkin kuvitteli olevansa oikeassa ja tekevänsä suuren palveluksen arjalaiselle rodulle yrittäessään pitää sen mahdollisimman puhtaana muista roduista. Stalin puhdisti omaa kansaansa ja piti tekoaan oikeutettuna ja palveluksena isänmaalleen.

Mikä saa ihmisen toteuttamaan oikeaksi kuvittelemiaan asioita tuolla tavalla? Missä kohtaa niksahtaa ja pahasti, että ihminen pystyy oikeuttamaan itselleen kaikkea vastaavaa toimintaa tänä päivänäkin. Mitä tämä oikeassa olemisen harha tarkoittaa yksilötasolla, ihmisten välisissä suhteissa.

Uskonnoissa ja lahkoissa tämä näkyy hyvin selvästi. Oikeassa oleminen jakaa ihmisiä eri leireihin ja se saa pitämään itseään parempana ja oikeassa, ja toisia huonompina ja väärässä olevina. Tätä kautta taistelu on valmis ja ollaan hyvin herkästi jopa barrikadeilla. Mitä olisivatkaan uskovat ihmiset ilman epäuskoisia ihmisiä! Tässä taistelussa ei ole voittajia - on vain häviäjiä. Kun näin on miltä näytää, niin mikä tässä auttaisi?

Ehkä tässä auttaa se, että yrittää ymmärtää ihmismielen toimintaa. Ihmismieli erehtyy pitämään näkökantojaan ja mielipiteitään totuuksina kun se haluaa tietää, ymmärtää ja kontrolloida. Se toteaa: Näin se on, totuus on tämä, tämä on facta. Ihmisen olisi vihdoin alettava myöntämään ja ymmärtämään, että miten tahansa hän tulkitseekin omaa tai muiden elämää ja käyttäytymistä, kyse on vain näkökannasta, yhdestä mahdollisesta näkökannasta monien muiden joukossa. Ja että todellisuus on yksi yhteinen kokoanaisuus jossa kaikki asiat kietoutuvat toisiinsa, ja jossa mitään ei ole olemassa itsestään ja itsessään. Olisi syvästi tajuttava, että ajattelu pilkkoo todellisuuden, leikkaa sen siivuiksi, käsitepaloiksi.

Mikään ei ole saanut ihmiskunnalle enemmän kärsimystä kuin dogmit. Dogmit - niin uskonnolliset, poliittiset kuin tieteellisetkin saavat alkunsa siitä virheellisestä uskomuksesta, että ajatus voisi koteloida todellisuuden ja totuuden. Vikipedia määrittelee: dogmin opinkappaleeksi, uskonkappaleeksi. Filosofiassa se merkitsee todistamatta päteväksi katsottua lausetta. Kristinuskossa dogmi on uskon ydinkohtaa jonka katsotaan olevan pakollinen ko. uskonnon seuraajille. Dogimin katsotaan perustuvan asioihin joista on niin paljon näyttöä ettei sitä voida kiistää. Dogmin hylkäämisestä seuraa käytännössä uskonnon omakohtainen hylkääminen ja henkilökohtaiseen epäilyksen tilaan joutuminen. Dogmin hylkääminen on harhaoppia eli kerettiläisyyttä ja voi johtaa uskon yhteisöstä erottamiseen. Näin Vikipedia määrittelee dogmin.

Kun em. dogmin määrittelyä tarkemmin tutkii, huomaa, että siinä ihmistä vaaditaan uskomaan ja luottamaan opinkappaleeseen, uskonkappaleeseen sen vuoksi, koska katsotaan siinä olevan niin paljon näyttöä, että sitä voidaan pitää totena. Huomaa - totena pitäminen on vasta uskomusta, ei uskoa. Uskomuksia on melkein yhtä paljon kuin on ihmisiäkin ja ne perustuvat milloin mihinkin ajatukseen, näkökantaan, mielipiteeseen, käsitykseen. Eivätkä uskomukset pidä ja päde koskaan tosipaikan tullen, koska alun alkaenkin uskomukset perustuvat ajatteluun, ajatuksiin, joka on häilyvää ja muuttuvaa kuin pilvet taivaalla - ne tulevat ja menevät. Tästä voi tehdä johtopäätöksen: Älä suhtaudu - niin toisten kuin omiinkaan ajatuksiisi kovin vakavasti.

Opinkappaleet ovat kautta aikain orjuuttaneet ihmisiä kaikkein eniten. Usko opinkappaleisiin petkutaa ihmisen antamaan periksi kiihkoilulle, fanaattisuudelle, taikauskoisuudelle ja suvaitsemattomuudelle sekä antautumaan mitä hirveimpiin  barbaarisiin julmuuksiin. Nykyinen kunnioitus viisautta ja totuutta kohtaan on vasta hiljalleen tapahtuvaa vapautumista dogmien orjuutuksesta ajattelun ja järkeilyn korkeammille tasoille. Tällä heräämisellä dogmien orjuutuksesta - ja oikeassa olemisen harhasta olisi jo kova kiire, ettei ihminen tuhoaisi koko planeettaa. Aseet siihen ovat jo olemassa.

1 kommentti . Avainsanat: harha, dogmit, fanaattisuus, kiihko, kärsimys, viisaus, totuus, suvaitsemattomuus

Mikä sinulle on totta?

Torstai 24.3.2011 klo 9:32

Kun aamulla avaat radion tai television eteesi tulvahtavat tapahtumat maailmalta. Kuulet uutisia maanjäristyksistä, sodista ja kaikenlaisista onnettomuuksista. Tätä jatkuu koko pitkän päivän ja illan jos vain pidät vastaanottimet avoimena ja seuraat uutisia.

Seuraatko myös toisen maailman tapahtumia yhtä intensiivisesti. Sen maailman joka on sisälläsi. Myös siellä tapahtuu kaiken aikaa ja monenlaista. Kuinka tietoinen olet tästä maailmasta? Kuinka paljon tiedät tämän maailman tapahtumista ja lainalaisuuksista miksi siellä mitäkin tapahtuu?

Kumpi maailma sinulle on todellisempi? Kummasta maailmasta olet tietoisempi? Kumman maailman tapahtumat ovat sinulle tärkeimpiä onnellisuutesi kannalta? Voitko olla kanssani samaa mieltä siitä, että se mitä koet ulkomaailmassasi on vain sisäisen maailmasi heijastusta - eikä toisinpäin. Jos sisäinen maailmasi on järjestyksessä myös ulkoinen  maailmasi on kohdallaan, riippumatta siitä mitä ulkomaailmassa tapahtuu kaiken aikaa.

Mikä sinulle on totta elämässäsi? Mitkä asiat sinulle ovat totta? Ovatko uskomuksesikin sinulle totta. Huomaa, että uskomus on asia jota sinä pidät totena. Se ei välttämättä ole ollenkaan totta, saati totuus. Ala löytää elämässäsi se ja sitä mikä on totta ja pysyy totena. Se on jotakin joka on "kovaa kuin kallio ja pysyy paikoillaan vaikka maat järkkyisivät ja talot horjuisivat."

8 kommenttia . Avainsanat: totta, totuus, uskomus, tosiasia