Yhteystiedot

Matti Hökkä
90500 OULU
p. 0400 583912
matti.hokka
@mail.suomi.net

Uusimmat kirjoitukset

Mitä uskonnollisessa elämässä on tapahtumassa

Keskiviikko 31.10.2012 klo 20:42

Nämä ajat ovat kirkkomme työntekijöille varmaankin monella tapaa masentavia aikoja. Tällä tarkoitan sitä, josko kirkon suosiota mitataan mm. kirkossa pysymisen/ eroamistilastojen suhteen. Kirkkoon kuuluu edelleenkin n. 80 % suomalaisista mikä on hyvin korkea luku katsottiin asiaa mitä kantilta tahansa. Hälyttävää on ehkä se nopeus jolla kirkosta tulee yhä välinpitämättömänpi instituutio yksittäisille ihmisille - varsinkin nuorille.

Moni varmaan miettii - mistä tässä kaikessa on oikein kysymys. Mitä tämä kertoo uskonnoista, ihmisistä ja sitten tästä ajasta? Ottaisin yhden näkökulman tähän alkuun. Tiede poistaa pelkoja ja taikauskoa maailmasta mikä osaltaan vapauttaa ja helpottaa ihmisten eläää. Joskin taikausko voi edelleen hyvin ja sillä on kysyntää parempien vaihtoehtojen vielä antaessa odottaa itseään.

Yksi muuttava tekijä on se, että yksilöllisyys ja älyllisyys on huimassa kasvussa. Ihmisille ei enää riitä perinne ja tapa kuuluua kirkkoon ja vain käydä kirkossa. Tärkeimmäksi syyksi kirkosta eroajat ovat maininneet sen, ettei kirkolla  ole heille instituutiona mitään merkitystä. "Uskonnolta haetaan yhä enemmän henkilökohtaisuutta ja merkitystä omassa elämässä. Pelkkä perinne ei enää riitä motivaatioksi". Näin sanoo johtaja Hanna Salomäki kirkon tutkimuskeskuksesta. ( Omakohtaisen kokemisen merkityksestä olen kirjoittanutkin monissa aiemmissa blogeissani.)

Lääkkeeksi edellä mainittuihin selvityksiin seurakunnat pohtivat miten tavoittaa ihmiset paremmin. Pelastusrenkaana nähdään sosiaalinen media, johon kirkko aikoo nyt satsata. Herää kysymys, mitä sitten vaikka kirkko tavoittaakin ihmisiä, kun eroamisen syy on siinä, ettei kirkolla ole enää heille tarjottavana oikeastaan mitään. Näin ihmiset ovat kertoneet ko. asiasta heiltä sitä kysyttäessä.

Itse näen näin, että olemme siirtymässä pelon, taikauskon ja ulkopuolisten auktoriteettien sanelemasta uskonnosta todelliseen rakkauteen, omakohtaiseen kokemukseen perustuvaan uskontoon. Sellaiseen uskontoon joka myös voidaan elää todeksi. Mutta vielä ei ole moniakaan ihmisiä jotka osaisivat kertoa mitä tämä tarkoittaa käytännössä. Tarkasteluun tulee myös se, mikä on ihmisen todellinen perusidentiteetti. Ihmisille aiheuttaa hämmennystä se, kun uskonnon auktoriteetit ja ´asiantuntijatkaan´ eivät oikein  tiedä missä mennään.

Kun asiaa katsoo laajemmasta näkökulmasta voi nähdä, että länsimainen institutionaalinen kirkko on osa länsimaista yhteiskuntajärjestystä eikä näin ollen kirkko voi uudistaa itseään ennen kuin koko länsimainen yhteiskuntajärjestys on uudistettu. Kirkolla instituutiona on kyllä yksi tärkeä tehtävä. Se siirtää kulloisenkin perinteen seuraaville sukupolville. Yksilö ei sitä voi tehdä, mutta kirkko instituutiona onnistuu tässä.

Kaiken kaikkiaan - näen, että menemme lujaa vauhtia hyvään suuntaan. Jopa nopeampaa kuin huomaammekaan. Samaan aikaan kaikki toimimaton riutuu henkitoreissaan ja koettaa pysyä hengissä. Täytyy vain kärsivällisesti odottaa, että mätäpaise paukahtaa aikanaan kunnolla rikki - ja vasta tämän jälkeen todellinen paraneminen, uudistuminen ja aito hengellisyys pääsee elämään. Tätä odotellessasi, älä menetä uskoasi parempaan huomiseen - minäkään en niin tee.

Kommentoi kirjoitusta. Avainsanat: kirkko, uskonto, hengellisyys, muutos, kasvu

Millaisessa todellisuudessa elät?

Maanantai 12.12.2011 klo 16:33

Millainen on sinun todellisuuskuvasi? Millaisessa todellisuudessa sinä elät? Millaisiin uskomuksiin sinun todellisuuskuvasi perustuu? Meillä kaikillahan on oma todellisuuskuvamme, omat oletuksemme, ainutkertainen elämänfilosofiamme ja henkilökohtainen uskomusjärjestelmämme. Haluan haastaa sinua tarkastelemaan omaa todellisuuskuvaasi. Millainen se on?

Jonkun todellisuuskuva sanoo ehkä: "Maailmassa ei ole riittävästi rakkautta." Toisen todellisuuskuva kertoo: "Joka kerran kun avaudun henkilökohtaisissa asioissa, minua loukataan ja vahingoitetaan." Huomaa, että todellisuuskuvasi perustuu lapsuutesi ja koko elämäsi kokemuksiin. Se perustuu kokemuksiisi siitä, miten erityisesti rakastamasi ihmiset, tai ne joilta olisit halunnut rakkautta ottivat sinut vastaan.

Tänä päivänä sitten kannat mukanasi monenlaisia kuvia itsestäsi, so. todellisuuden kuvauksia mielessäsi. Käytät niitä mm. arvostellaksesi oletko hyvä vai huono, valitaksesi käyttäytymistapasi ja sen, kenen seurassa vietät aikaasi. Laajentamalla näitä sisäisia kuviasi voit tuoda yhä enemmän selkeyttä  ja hyviä asioita elämääsi. Luot omat elämänkokemuksesi sen pohjalta millaisena ihmisenä itseäsi pidät. Kuvasi luovat myös rajasi siitä mitä sallit itsellesi ja mitä et. Esim. jos pidät itseäsi ahkerana, sinun on joko oltava ahkera koko ajan, tai arvosteltava itseäsi kovasti, jos et sitä ole.

Uskonnollinen kasvatus luo ison osan todellisuuskäsityksistä. Uskonnolliset ja filosofiset uskomukset ovat ihmsten voimakkaimpia kuvia. Ne määräävät ajatuksesi maailman luonteesta ja suhtautumisestasi todellisuuteen. Ajatteletko saavasi palkinnon jos olet hyvä? Ajatteletko tietynlaisen  käyttäytymisen  olevan hyvää ja tietynlaisen ei? Nämä ajatukset johtuvat uskonnollisesta taustastasi.

Olet saanut monet kuvat vanhemmiltasi perintönä. Olet varmaan kokenut sen, miten vanhempasi kuvat sinusta ovat jossain vaiheessa olleet vanhentuneita. Menet heidän luokseen kylään uutta voimaasi uhkuen, aikuisempana ja kypsempänä. Mutta jo kymmenen minuutin kuluttua huomaat käyttäytyväsi vanhojen kaavojen mukaan, aivan entiseen tapaan. Älä anna tämän masentaa ja järkyttää sinua, vaan käytä tilaisuus hyväksesi tarkastellaksesi ja ymmärtääksesi kuinka voimakkaasti muiden kuvat voivat meihin vaikuttaa vielä aikuisenakin.

On hyvin tärkeää, että tulet tietoiseksi mielesi kuvista. Kun huomaat, että mielessäsi välähtelee jokin kielteinen kuva, tunteesi vain huutavat huomiota osakseen. Ne kaipaavat kiihkeästi apua, ennen kaikkea rakkautta. Koet kielteisiä tapahtumia vain siksi, että ne osoittavat sinulle jonkin ylläpitämäsi sisäisen kuvan, joka ei ole sopusoinnussa korkeamman hyväsi kanssa. Kiitä kaikkea kielteiseksi kokemaasi ja kaikkia ongelmiasi siitä, että ne ovat kiinnittäneet huomiosi siihen osaan sinua, joka kaipaa enemmän hyväksyntää ja valoa.

3 kommenttia . Avainsanat: todellisuus, todellisuuskuvat, uskomukset, filosofia, lapsuus, uskonto