Yhteystiedot

Matti Hökkä
90500 OULU
p. 0400 583912
matti.hokka
@mail.suomi.net

Uusimmat kirjoitukset

Vapaus valita

Lauantai 4.1.2014 klo 15:22

Viime aikoina olen miettinyt paljon vapautta - ennen kaikkea vapautta valita. Onko ihmisellä kykyä, oikeutta ja vapautta - vapautta valita. Sanotaan, että ihmisellä on oikeus ja vapaus valita. Sellainen vapaus johon Jumalakaan ei puutu. Ihminen kyllä puuttuu, toisen ihmisen vapauden riistoon, niin henkisesti kuin fyysisestikin. Tästähän me saamme lukea päivittäin uutisista ja kokea tätä lähipiirissämmekin.

Vaan - onko ihminen todellisuudessa vapaa valitsemaan? Myös silloin kun se tuottaa kärsimystä niin itselle kuin lähimmäisillekin. Eli - onko ihminen vain silloin oman ohjelmointisa ´armoilla´ja toimii vain reaktiivisesti, siten kun hän on oppinut ja häntä on opetettu. Todellisuudessa hän ei olisikaan vastuussa valinnoistaan vaan itsekin oman ohjelmointinsa uhri, ja siten syytön siihen mitä muille aiheuttaa. Missä on silloin oikeus ja vapaus valita vapaasti? Ja vastuu tästä.

Jälleen kerran tulemme mielen alueelle. Mielen alue on se areena jolla valinnat tehdään. Edellinen lausahdus jo kertoo vastauksen. Sen, että ihmisellä on kyky ja vapaus valita. Ei edes puhuttaisi valinnasta ja valinnan mahdollisuudesta ellei tätä vapautta olisi. Ajattelen näin, että ihmiseltä voidaan viedä kaikki muut vapaudet, mutta vapautta siitä mitä hän ajattelee kokemistaan asioista - tätä vapautta ei kukaan voi viedä ihmiseltä. Ihminen voidaan kyllä yrittää aivopestä ja huumata. Mutta ns. normaalitapauksessa vapautta valita mitä hän päättää ajatella ko. tapahtumasta, sitä valinnan vapautta ei kukaan toinen voi viedä ihmiseltä. On sitten kokonaan toinen asia käyttääkö ihminen tätä vapauttaan. Ja selittääkö hän milloin mitenkin vastuun pakoilunsa.

Mikä sitten auttaisi ihmistä siihen, että hän voisi valita vapaasti. Jälleen kerran tulemme itsensä tiedostamiseen, reflektointiin. Siihen, että ihminen opettelee tarkkailemaan ja ymmärtämään sitä, miten ja miksi hän toimii niin kuin toimii. Lähtötaso on aina tämä, tästä on aina lähdettävä. Ja kysymään esim. tätä - olenko vapaa valitsemaan, vai kuka päättää puolestani, ja miksi näin on jos on. Vasta tämän jälkeen tulee vastuu, se että ymmärtää sen, että on vastuussa kaikesta mitä ja miten päättää ajatella ja suhtautua asioihinsa. Ihminen olisi ja on vapaa ja vastuussa valinnoistaan, vaikka kuinka toisin haluaisimme ajatella.

Ehkä kaikista lukemistani ja oppimastani parhaiten vapaudesta ja vastuusta on puhunut Viktor Frankl, iltävaltalainen lääkäri, joka natsi Saksan juutalaisten vankeudessa ollessaan joutui pohtimaan em. asiaa hyvinkin perusteellisesti. Hän tuli siihen tulokseen, että ihmiseltä voidaan kaikki muut vapaudet, mutta vapautta valita ajatuksensa, eli sitä miten hän hän tapahtuneeseen suhtautuu - tätä vapautta eivät edes vangitsijat voi häneltä evätä.

1 kommentti . Avainsanat: vapaus, valinta, vastuu

Mitä vapaus on? Osa 1.

Keskiviikko 29.8.2012 klo 17:11

MITÄ  VAPAUS  ON?  OSA 1.

Elämme yhteiskunnassa, jossa moni asia on säänneltyä ja jollain lailla aina rajoittaa vapauttamme. Viime vuosina tapahtuneet terroriteot maailmalla ovat entisestään rajoittaneet ihmisten vapautta, varsinkin lentoliikenteessä sen havaitsee kaikista selvimmin. Lait ja asetukset ovat tietenkin tarkotettu suojelemaan ihmistä, ovat hyväksi ihmiselle ja ovat yhteiskuntarauhan edellytys. Mutta mitä on todellinen vapaus, yksilön sisällinen vapaus? Kuinka vapaa ihminen voi kokea olevansa eläessään tällaisessa yhteiskunnassa kuin mitä nykyisin eletään tällä maapallolla.

Uskon, että vapaus on ihmisen synnyinoikeus. Jokainen ihminen syntyy vapaana kaikesta - odotuksista, vaatimuksista, pakoista, ehdoista jne. Vapaus on ennen kaikkea sisäistä tuntemusta ja kykyä valita mitä haluaa elämässään. Vapaus on sitä, että tietää ja kokee omistavansa oman elämänsä ja määräävänsä siitä aivan itse. Kokee voivansa reagoida vapaasti mihin tahansa elämässään. Ennen kaikkea vapaus on ilon edellytys, sillä jos ihminen tuntee olevansa loukussa tai oikeuksiaan loukatun, hän ei voi tuntea iloa, todellista iloa.

Nämä jo syntymässä saadut oikeudet ja vapaudet ihminen vain menettää melkoisen nopeasti alkavan elämänsä alkuvuosina. Koska mielestäni näin käynyt meille, lähes jokaiselle ihmiselle, näen välttämättömäksi voida purkaa sellaiset uskomukset, odotukset ja pakot, jotka ovat anastaneet ihmiseltä oikeuden tuntea vapautta myöhemmässä elämässä.

Miten tämä ns. purkaminen voisi tapahtua? Ehkä aivan ensimmäiseksi olisi hyvä selvittää itselleen se, että hyväksyy valinneensa sen elämäntilanteen missä juuri nyt on - huolimatta siitä, onko kokenut ja tuntenut valinneensa vapaasti vai ei. Ellei ihminen edes tätä lähtökohtaa tunnusta itselleen todeksi, uhrin roolissa pysyminen on takuuvarmaa koko myöhemmässä elämässä. Eikä uhri voi tuntea vapautta koskaan - väitän näin.

Kun ihminen hyväksyy em. lähtökohdan, seuraavaksi voisi pureutua siihen suureen problematiikkaan, miten on vapautensa menettänyt, antanut pois. Eli, miten on ihmisen käynyt. Millaisia johtopäätöksiä on elämänsä alkuvuosina tehnyt, joista sitten on seurannut vapauden kaventuminen, väheneminen ja jopa kokonaan menettäminen. Koska aihe on laaja ja merkittävä, pureudun tämän aiheen jatko-osissa edellä mainittujen seikkojen lisäksi myös siihen, miten vapautensa pystyy palauttamaan ja sitä jälleen tuntemaan ja kokemaan.

Kommentoi kirjoitusta. Avainsanat: vapus, valinta, hyväksyminen, synnyinoikeus, ilo