Yhteystiedot

Matti Hökkä
90500 OULU
p. 0400 583912
matti.hokka
@mail.suomi.net

Uusimmat kirjoitukset

Kateus vie kalatkin vedestä

Sunnuntai 7.10.2012 klo 19:23

Kaikki tuntevat sanonnat: "Kateus  vie kalatkin vedestä", ja "Happamia sanoi kettu pihlajanmarjoista". Nämä kuvatavat hyvin kateuden ilmenemistä. Kuinka ajankohtaisia ja paikkansapitäviä ko. sanonnat edelleenkin ovat.

Mitä on kateus? En pyri nyt täydellisiin ja kaiken kattaviin määritelmiin, vaan kerron mitä minulle tulee tästä mieleen. Koetan valottaa kateutta uudelta ja kenties poikkeavaltakin näkökulmalta, en pelkästään sitä mitä on totuttu kateudesta ajattelemaan. Mielestäni kateus on jonkin puutetta kateellisella. Hän kokee ja kärsii jonkin puutteesta ja kuvittelee toisella olevan sitä mitä itseltään kokee puuttuvan. Tämä kärsimys sitten ilmenee hyvin monilla tavoilla - jopa halulla tuhota toisen omaa seurauksista välittämättä.

Kateus on hyvin primitiivinen reaktio siihen, kun näkee, kuulee tai kuvittelee toisella olevan joitain mitä itsellä ei ole. Kateus kertoo alkeellisuudesta, kehittymättömyydestä, sivistymättömyydestä ja on hyvin tuhoava käyttäytymismuoto nimenomaan kateelliselle itselleen - kuten sananalaskut yksinkertaisuudessaan sen ilmentävät.

Miksi on kateutta? Mielestäni siksi, että kateelliselta puuttuu yhteys omaan sisimpänsä runsauteen. Hän on täysin tietämätön oman sisimpänsä vauraudesta. Kukaan ei ole auttanut ihmistä tunnistamaan sisimpäänsä eikä hän itsekään ole kyennyt siihen yhteyttä luomaan. Sen seurauksena hän on joutunut samaistumaan mieleensä - egoonsa, joka on ihmisen varjominä, korvikeminä, käyttöminä. Ja kateus on vain egon sivutuote, sen monien puutteitten kokemisten joukossa.

Miten ihminen voisi ottaa kateuden ilmenemisen käyttövoimakseen? Esimerkiksi siten, että ajattelee aina kateuden ilmentyessä sen tarkoittavan sitä, että kysyy itseltään - mitä minulta nyt puuttuu. Tämän huomaaminen on aina kehityksen merkki, ja tämän seurauksena voisi alkaa heti miettimään sitä miten voisi alkaa suomaan itselleen kaikkea sitä mitä kokee tarvitsevansa ja jota ei koe itsellään olevan.

Olen sitä mieltä, että kateudesta on oikeastaan ihan turhaa edes puhua ellei sen ilmenemistä suhteuteta sen vastakohtaan eli runsauteen, varurauteen, siihen ihmisen olotilaan jossa ihminen ei koe minkään puutetta sisimmässäänkään. ( Puhun nyt lähinnä vain sisäisistä tiloista, en ulkoisista, aineellisista puutteista).

Kun katsoo mitä kateudesta kirjoitetaan, esim. Vikipedia, siellä kerrotaan lähinnä vain kateuden ilmenemisestä. Eli siitä miten se ilmenee ihmisen mielessä ja tunteissa ja sitä kautta ympäristössä ja yhteiskunnassa laajemminkin. Juuri missään ei kerrota eikä auteta ihmistä siinä miten hän voisi alkaa kokea runsautta elämässään. Näin hän voisi vapautua kateudestaan joka syö ihmistä sisältäpäin ja tuhoaa tätä kautta jopa ihmisen terveyttäkin hyvin salakavalalla tavalla.

Kommentoi kirjoitusta. Avainsanat: kateus, runsaus, vauraus, puute, viha, kosto

Vihan vammauttamat

Perjantai 17.12.2010 klo 10:37

Viha on lamauttava tunne, jota löytyy jokaisesta ihmisestä. Se syntyy puutteen tai vähemmälle jäämisen kokemuksesta. Lapsi jonka vanhemmat hyväksyvät vain tietyin ehdoin, oppii kiltiksi ja nöyräksi. Samalla hän oppii, että omana itsenään hän ei ole riittävän arvokas, mutta kilttinä ja sopeutuvana on.

Kiltiksi opetetun on vaikeaa myöhemminkään oppia näyttämään vihamielisyyttä. Ihmissuhteissa kiltiksi opetettu ei uskalla sanoa mielipidettään, vaikka häntä kohdeltaisiin väärin. Vihan näyttäminen vaatii henkistä turvallisuutta. Jos sitä ei ole, viha kääntyy sisäänpäin. Masennus on vain sisäänpäin kääntynyttä vihaa.

Viha on voima, joka kykenee viemään sinut pois niiden asioiden  ulottuvilta, joille olet vihainen. Toisinaan viha voi olla myös hyödyllistä, esimerkiksi jos se saa sinut lähtemään tilanteesta, joka on sinulle vahingollinen. Tässä viha toimii muutosvoimana.

Ei ole helppoa tunnustaa itselleen olevansa vihainen, kun meille on opetettu, että ikäviä tunteita pitää hallita ja niistä pitää päästä eroon. Itsetuntemus on tehokas apuväline omien tunteiden hallinnassa. Jos vihaansa saa kosketuksen ja tajuaa sen alkulähteen, on helpompaa antaa anteeksi ja antaa elämän jatkua.

 

2 kommenttia . Avainsanat: viha, kiltteys, masennus, itsetuntemus, muutos

Anteeksi saaminen

Maanantai 13.12.2010 klo 21:51

ANNA  MEILLE  ANTEEKSI...

Masentunut ihminen on syyllisyyden tunteita ja itsevihaa täynnä. Syyllisyys lisää masentuneisuutta. Masentuneisuus lisää syyllisyyttä. Kuinka tästä kehästä pääsee irti?

Kuinka vapauttavaa oliskaan murtaa tämä kehä. Itselle anteeksi antaminen on alku tälle. Itsensä rankaisun sijasta ihminen voi oppia antamaan itselleen anteeksi. Antamalla itselleen anteeksi voi vapautua menneisyyden taakoista. Ihminen oppii näistä syyllisyyttä tuottavista kokemuksistaan.

Anteeksi saaminen itseltään luo hyväksyntää myös muita ihmisiä kohtaan. Ihmisen kehittyminen tapahtuu vain kokemusten, anteeksi antamisen ja anteeksi saamisen kautta.

Ihminen, joka on kokenut syyllisyyden tunteita ja antanut itselleen anteeksi kykenee osoittamaan sallivuutta ja hyväksyntää erilaisia ihmisiä ja erilaisuutta kohtaan. Tällainen ihminen ei tuomitse.

Hengellisessä mielessä ihminen saa anteeksi myös Jumalaltaan kykenemällä antamaan itselleen anteeksi.

Kommentoi kirjoitusta. Avainsanat: masennus, itseviha, anteeksisaaminen,

Anteeksianto

Maanantai 13.12.2010 klo 19:36

 

 "Niinkuin mekin annamme anteeksi niille jotka ovat meitä vastaan rikkoneet"

Kuinka vaikeaa ihmisen onkaan antaa anteeksi kokemansa vääryys. Hän kantaa vuosikausia mielessään katkeruutta, vihan tunnetta ja loukkkaantuneisuutta sitä kohtaan, joka on häntä loukannut. Kuinka paljon ihminen menettääkään omasta hyvinvoinnistaan kantamalla mukanaan vuosien kaunaa.

Anteeksi antamalla ihminen vapauttaa itsensä raskaasta taakasta.

Anteeksiannon ajatus voi olla vaikea ihmiselle, joka ei ole saanut hyvitystä pettymykselleen. Vihan tunne on hyödyllinen, koska se voi saada muutoksen aikaan ihmisessä. Muutoksen kautta ihminen alkaa hakemaan ratkaisuja tilanteelle. Anteeksianto on eräänlainen ratkaisu.

Ihminen voi mielessään antaa anteeksi näkemällä toisen ihmisen pienuuden. Tämä vapauttaa hänet vihasta. Tilalle voi tulla säälin tunne. Ihminen voi antaa anteeksi mielessään vääryyden tekijälle jopa kohtaamatta häntä.

Anteeksianto saa ihmisen jättämään raskaan taakan matkastaan. Sen tilalle tulee uutta energiaa. Ihminen voi kääntää uuden sivun elämässään.

 

 

 

1 kommentti . Avainsanat: anteeksianto, viha, katkeruus, ratkaisu, vapautus